Epoxidové lepivdlo Weicon minutový kov,24ml / POŠKOZENÝ OBAL

Kód: 42768
Akce
Značka: Weicon
429 Kč –16 %
epoxidove lepivdlo weicon minutovy kov 24ml 1
429 Kč –16 % 359 Kč
Skladem
Rychle vytvrzující dvousložkové epoxidové lepidlo s příměsí oceli, s extrémně vysokou pevností lepeného spoje.Vhodné též pro svislé plochy. Po vytvrzení vytváří nárazu vzdorný spoj s vysokou rázovou pevností a pevností v tahu. Je vhodné pro rychlé opravy a pro lepení kovů, skla, kamene, keramiky, dřeva a mnoha tvrdých umělých hmot. Je mechanicky opracovatelné. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Zboží je v perfektním stavu s plnou zárukou 24 měsíců. Drobnou vadou na kráse je pouze stav krabice, která může být lehce poškozena, či může být zboží vloženo do náhradního obalu.

Téměř kovové minutové lepidlo
WEICON téměř kovové minutové lepidlo je ideální pro opravy a lepení, kde je třeba překrýt větší tolerance. Díky vyplňování spár je vhodný na drsné a špatně vhodné povrchy a vyplňuje praskliny, dutiny a nerovnosti. WEICON téměř kovové minutové lepidlo může na mnoho materiálů, jako je kov, plast, vláknitý kompozit, keramika, sklo, kámen nebo dřevo.
 
Zvýraznění a podrobnosti
 • Nabité ocelí, pastovité, rychlé
 • Zbytková elasticita a odolnost proti nárazům
 • Rychle vytvrzující, mechanicky upravitelné
 • Extrémně silné silové lepidlo
Signalizující slovo
Pozornost
GHS / H Prohlášení o nebezpečnosti
 • H 315: Dráždí kůži
 • H 317: Může vyvolat alergickou kožní reakci
 • H 319: Způsobuje vážné podráždění očí
 • H 411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Pokyny pro bezpečné zacházení GHS
 • P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P 261: Vyvarujte se vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/pár/aerosolů
 • P 264: Po použití důkladně vypláchněte
 • P 272: Kontaminovaný oděv nenoste mimo pracoviště
 • P 273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí
 • P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
 • P 302+352: KONTAKT S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a vodou
 • P 305+351+338: KONTAKT S OČIMA: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, je-li to možné/možné. Pokračujte ve vyplachování
 • P 332+313: PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE: Vyhledejte lékařskou pomoc
 • P 333+313: PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE/ZÁNĚT KŮŽE: Vyhledejte lékařskou pomoc
 • P 337+313: Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc
 • P 362: Před opětovným použitím svlékněte a vyperte kontaminovaný oděv
 • P 363: Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte
 • P 391: Sbírejte uniklý materiál
 • P 501: Odstraňte obsah/nádobu v …

Doplňkové parametry

Kategorie: Ostatní nářadí a příslušenství
Záruka: 2 roky
Barva:
Množství: 24 ml

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: